Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про оренду державного та комунального майна Стаття 10. Істотні умови договору оренди

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди ;

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством; { Абзац п'ятий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

забезпечення виконання зобов'язань - неустойка , порука, завдаток, гарантія тощо; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004 }

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004 }

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. { Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N від 19.11.97 }

2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.
Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті