Укр Рус

Про оренду державного та комунального майна
Стаття 4. Об'єкти орендиСт. 4 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів . Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;

нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; { Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації . { Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99 }

Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

2. Не можуть бути об'єктами оренди:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів , що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ;

цілісні майнові комплекси казенних підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво"; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }

об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" , а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" , які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3126-IV від 29.11.2005, N 574-VI від 23.09.2008, N 2518-VI від 09.09.2010 }

майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське управління; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно підприємств, що провадять діяльність у сфері метрології, сертифікації та стандартизації; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

об'єкти космічної діяльності; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

захисні споруди цивільної оборони; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

установи виконання покарань та слідчі ізолятори; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

полігони, будови, споруди, устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії , навчальний та гідрографічний флоти; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

водосховища та водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральні та міждержавні електричні мережі ; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто- та газосховища. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди , якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди.

{ Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII