Укр Рус

Про оренду державного та комунального майна
Стаття 4. Об'єкти орендиСт. 4 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів . Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;

нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; { Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації . { Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99 }

Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

2. Не можуть бути об'єктами оренди:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів , що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ;

цілісні майнові комплекси казенних підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво"; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }

об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" , а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" , які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3126-IV від 29.11.2005, N 574-VI від 23.09.2008, N 2518-VI від 09.09.2010 }

майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське управління; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

майно підприємств, що провадять діяльність у сфері метрології, сертифікації та стандартизації; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

об'єкти космічної діяльності; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

захисні споруди цивільної оборони; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

установи виконання покарань та слідчі ізолятори; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

полігони, будови, споруди, устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії , навчальний та гідрографічний флоти; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

водосховища та водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральні та міждержавні електричні мережі ; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто- та газосховища. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди , якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди.

{ Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII 

Рекомендовані сторінки

Про оренду державного та комунального майна Стаття 5. Орендодавці Про оренду державного та комунального майна Стаття 6. ОрендаріДодати коментар до ст.4 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII