Укр Рус

Про оренду землі
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIVПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Частини друга, третя і четверта статті 4 набирають чинності
після розмежування відповідно до закону земель державної і
комунальної власності.
До розмежування відповідно до закону земель державної і
комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах
населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, є
відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених
пунктів - відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень,
визначених Земельним кодексом України (
).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
розробити та затвердити типову форму договору оренди землі;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
Громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку
(пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок
мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського
призначення, місце розташування яких визначається з урахуванням
вимог раціональної організації території і компактності
землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням
вимог цього Закону.
Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі
переукладається відповідно до державного акта на право власності
на земельну ділянку на тих самих умовах, що і раніше укладений, і
може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії договору
оренди допускається лише у випадках, визначених цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1998 року
N 161-XIV

Стаття 1 ...36 37 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV 

Рекомендовані сторінки

Про оренду землі Стаття 14. Форма договору оренди землі Субрахунок 684 Розрахунки за нарахованими відсотками Про оренду землі Про оренду землі Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі Про оренду землі Стаття 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди земліДодати коментар до ст. ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV