Укр Рус

Про оренду землі
Стаття 31. Припинення договору оренди земліСт. 31 ЗУ Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV
Договір оренди землі припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

ліквідації юридичної особи-орендаря;

відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем; { Частину першу статті 31 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008 }

набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці; { Частину першу статті 31 доповнено абзацом восьомим згідно із Законом N 1702-VI від 05.11.2009 }

припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства . { Частину першу статті 31 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.


Стаття 1 ...29 30 31 32 33 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV