Укр Рус
< Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Стаття 38-2.Ст. 38-2 ЗУ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991 № 875-XII
Пільги, передбачені цим Законом, зберігаються за інвалідами та дітьми-інвалідами незалежно від виду виплачуваної пенсії або допомоги, призначеної замість пенсії.

У випадках, коли іншими нормативно-правовими актами передбачені норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального захисту інвалідів, застосовуються положення тих нормативно-правових актів, які визначають найбільший рівень соціального захисту інвалідів.

Якщо інвалід має право на одну і ту ж пільгу за цим Законом і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним з них за його вибором .

{ Закон доповнено статтею 38-2 згідно із Законом N 1773-IV від 15.06.2004 }


Стаття 1 ... 38 38-1 38-2  39 40 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті