Укр Рус

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Стаття 2. Сфера дії цього ЗаконуСт. 2 ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-VДія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду у сфері господарської діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення , а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.

{ Частина друга статті 2 в редакції Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1546-VI від 23.06.2009; в редакції Закону N 2299-VI від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2367-VI від 29.06.2010, N 2467-VI від 08.07.2010, N 2756-VI від 02.12.2010, N 3437-VI від 31.05.2011, Кодексом N 3393-VI від 19.05.2011 }

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті