Укр Рус

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)Ст. 3 ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-VДержавний нагляд здійснюється за принципами:

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду відповідним органам державної влади;

рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

гарантування прав суб'єкту господарювання;

об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду ;

наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду ;

відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду ;

неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду ;

невтручання органу державного нагляду у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

відповідальності органу державного нагляду та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

дотримання умов міжнародних договорів України;

незалежності органів державного нагляду від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;

наявності одного органу державного нагляду у складі центрального органу виконавчої влади.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті