Укр Рус
< Закони України

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні від 16.12.1993 № 3721-XII

Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні від 16.12.1993 № 3721-XII ЗмістР о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку Стаття 2. Основи правового становища ветеранів праці та громадян похилого віку Стаття 3. Участь об'єднань ветеранів праці та громадян похилого віку в розробці та прийнятті рішень Стаття 4. Реалізація законодавства і цільових програм щодо проблем ветеранів праці та громадян похилого віку Стаття 5. Міжнародні договори України

Р о з д і л II СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ НИХ

Стаття 6. Особи, які визнаються ветеранами праці Стаття 7. Пільги ветеранам праці Стаття 8. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Статтю 9 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Р о з д і л III СТАТУС ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 10. Особи, які визнаються громадянами похилого віку Стаття 11. Реалізація громадянами похилого віку права на працю Стаття 12. Недійсність умов договорів про працю (контрактів, угод), які погіршують становище громадян похилого віку Стаття 13. Робочий час Стаття 14. Охорона праці громадян похилого віку Стаття 15. Програми підготовки до виходу на пенсію за віком Стаття 16. Професійна переорієнтація і перепідготовка, працевлаштування осіб передпенсійного віку і громадян похилого віку Стаття 17. Право на матеріальне забезпечення Стаття 18. Пенсія за віком Стаття 19. Державна соціальна допомога Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах

Статтю 21 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Стаття 22. Допомога Стаття 23. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і необхідністю санаторно-курортного лікування Стаття 24. Державна соціальна допомога на догляд самотнім громадянам похилого віку Стаття 25. Допомога особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку Стаття 26. Забезпечення жилими приміщеннями Стаття 27. Право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру Стаття 28. Передача жилого приміщення у власність Стаття 29. Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва Стаття 30. Звільнення від сплати земельного податку та орендної плати за землю Стаття 31. Сприяння активному довголіттю Стаття 32. Гарантії права на медичну допомогу Стаття 33. Санаторно-курортне лікування Стаття 34. Забезпечення протезною допомогою Стаття 35. Право на соціальне обслуговування Стаття 36. Право на соціальну допомогу вдома і в спеціальних установах Стаття 37. Право на гідний рівень життя в установах, призначених для громадян похилого віку Стаття 38. Умови і порядок влаштування громадян похилого віку в стаціонарні установи Стаття 39. Опіка і піклування Стаття 40. Житлово-комунальне обслуговування Стаття 41. Торговельне і побутове обслуговування Стаття 42. Організація громадського харчування Стаття 43. Переважне право на встановлення телефону Стаття 44. Соціально-культурне обслуговування Стаття 45. Ритуальні послуги

Р о з д і л IV ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 46. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону Стаття 47. Обов'язки дітей щодо батьків похилого віку Стаття 48. Обов'язки і права трудових колективів щодо громадян похилого віку Стаття 49. Захист прав, свобод і законних інтересів громадян похилого віку Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про питну воду та питне водопостачання Про благоустрій населених пунктів Про боротьбу з тероризмом Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення