Укр Рус
< Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Стаття 3. Регулювання виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць Ст. 3 ЗУ Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробниц від 17.01.2002 № 2953-III1. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом, та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії.

3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності документально підтверджені дані про:

власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);

власні або орендовані виробничі та складські приміщення.

4. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності на строк три роки.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" , та з врахуванням особливостей цього Закону.

Стаття 1 2 3 4 5 ...10 

Перейти до статті