Укр Рус

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, матриць (ліцензійні умови) Ст. 4 ЗУ Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробниц від 17.01.2002 № 2953-III1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, зобов'язаний:

а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;

б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації - спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису інформації - код прес-форми, з якої його було виготовлено;

в) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;

г) повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;

д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;

е) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, а також придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва;

є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів" .

Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування , матриць затверджується Кабінетом Міністрів України;
  ж) надавати посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності при проведенні перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.

2. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону.

У разі письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності суб'єктів авторського права та/або суміжних прав центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...10 

Перейти до статті