Укр Рус
< Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю Ст. 7 ЗУ Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробниц від 17.01.2002 № 2953-IIIЦентральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності здійснює повноваження, передбачені цим Законом та Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності під час проведення перевірки має право:

мати доступ до ліцензованих приміщень та до документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;

приймати рішення про усунення виробником дисків для лазерних систем зчитування, матриць порушень ліцензійних умов або тимчасового зупинення дії ліцензії;

оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання ними вимог цього Закону;

опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем зчитування, матриць, вироблені з порушенням вимог цього Закону, сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення питання в судовому порядку.

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...10 

Перейти до статті