Укр Рус
< Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць Ст. 9 ЗУ Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробниц від 17.01.2002 № 2953-III
1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;

2) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць у разі повторного порушення ліцензійних умов, передбачених у статті 4 цього Закону. Виробник може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності про анулювання попередньої ліцензії;

3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць в разі виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня його виявлення;

4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.

2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць вважається тимчасово припиненою чи анульованою з дня прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1-3 частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному в статті 9-1 цього Закону.

5. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва або в разі зміни будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на експорт/імпорт обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування анулює ліцензію та з метою застосування заходів, передбачених у частині першій цієї статті, звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Одержати нову ліцензію на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва дозволяється:

у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати письмового звернення суб'єкта господарської діяльності - у разі змін будь-яких даних, що зазначені в ліцензії;

не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування - у разі порушення вимог цього Закону.

У разі зміни будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експортер/імпортер зобов'язаний переоформити таку ліцензію в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

6. Про анулювання ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва письмово повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. { Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 06.07.20


Стаття 1 ...7 8 9 9-1 10 

Перейти до статті