Укр Рус

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
Стаття 18. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу у разі припинення дії концесійного договору Ст. 18 ЗУ Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у дер від 08.07.2011 № 3687-VI1. У разі припинення дії концесійного договору (крім випадків припинення дії договору внаслідок знищення об'єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт паливно-енергетичного комплексу разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час дії договору концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом 30 календарних днів з дня припинення дії договору.

2. У разі припинення дії договору концесії внаслідок знищення об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.

3. Про повернення об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається акт приймання-передачі.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо інше не встановлено договором.

Дія цього Закону, крім положень статті 4 та частини сьомої статті 12 та пунктів 3, 4 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, не поширюється на правовідносини щодо оренди, концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які виникли до набрання чинності цим Законом, або рішення щодо включення яких до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, прийнято Кабінетом Міністрів України до набрання чинності цим Законом.

3. Орендарі чи концесіонери об'єктів паливно-енергетичного комплексу мають право брати участь у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" .

Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить прийняття рішення про участь у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" , у разі відповідного звернення орендаря чи концесіонера зобов'язаний включити підприємство до відповідного переліку.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:

"Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).

Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії";

2) частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності".

У зв'язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим;

3) статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 48, ст. 411; 2002 р., N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547; 2009 р., N 24, ст. 296, N 51, ст. 757; 2011 р., N 11, ст. 71, N 44, ст. 458) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Відносини оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності";

4) абзац п'ятий частини другої статті 3 Закону України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст. 554; 2009 р., N 25, ст. 312, N 42, ст. 634; 2010 р., N 40, ст. 524; 2011 р., N 11, ст. 71) доповнити словами "видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля), його переробка у порядку, визначеному Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності".


Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 36

Стаття 1 ...16 17 18 

Перейти до статті