Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у дер від 08.07.2011 № 3687-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
Стаття 8. Концесійний конкурс 

1. Після завершення організаційно-технічної підготовки об'єкта паливно-енергетичного комплексу до передачі в концесію уповноважений орган управління:

затверджує конкурсну документацію, у тому числі кваліфікаційні вимоги для участі у конкурсі та умови конкурсу;

утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;

оголошує концесійний конкурс;

визначає розмір реєстраційного внеску для участі в концесійному конкурсі (у розмірі від одного до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. Уповноважений орган управління в десятиденний строк з дня затвердження конкурсної документації розміщує у друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління інформацію про оголошення концесійного конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:

об'єкт, що пропонується до концесії, найменування, характеристики;

строк, на який об'єкт передається в концесію;

строк подання заявок на участь у конкурсі;

розмір реєстраційного внеску;

дату, час та місце розкриття конкурсних пропозицій;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

кваліфікаційні вимоги;

щорічне зменшення державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувних підприємств;

адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.

3. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

4. У заявці на участь у концесійному конкурсі зазначаються:

повне найменування претендента;

дані про його державну реєстрацію;

відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;

відомості про наявність досвіду експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;

відомості, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

5. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти поданих відомостей та відповідності претендента встановленим кваліфікаційним вимогам і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претенденту в шестиденний строк (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини).

6. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки конкурсних пропозицій, у тому числі відомостями про:

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;

обсяг робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

обсяг та якість товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує концесіонер;

основні обов'язки концесіонера;

особливі вимоги з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

умови договору.

7. Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

8. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

9. Претенденти протягом 70 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають конкурсній комісії конкурсні пропозиції та стають учасниками конкурсу.

Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

10. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку для їх подання, конкурсною комісією не розглядаються.

11. У разі коли не зареєстровано жодного учасника конкурсу, оголошується новий конкурс.

12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія розкриває конкурсні пропозиції та протягом 20 календарних днів розглядає конкурсні пропозиції, визначає їх відповідність умовам конкурсної документації, готує висновки щодо визначення найкращих умов концесії (розмір концесійної плати, показники інвестиційного проекту, зокрема обсяг інвестицій, програма модернізації технологічного процесу та розвитку виробництва, рівень забезпечення соціальних гарантій).

Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови концесії.

13. На підставі висновків конкурсної комісії уповноважений орган управління не пізніше ніж протягом 10 календарних днів приймає рішення про визначення переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможцю та іншим учасникам конкурсу.

14. У разі коли конкурсну пропозицію подано лише одним учасником, уповноважений орган управління приймає рішення про визнання такого учасника переможцем концесійного конкурсу, якщо відповідно до висновку конкурсної комісії подані учасником конкурсні пропозиції відповідають конкурсній документації.

15. З переможцем концесійного конкурсу після погодження всіх умов уповноважений орган управління укладає договір концесії.

Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсної пропозиції, які стали підставою для визнання його переможцем.

16. Спори, пов'язані з проведенням концесійного конкурсу, розглядаються в судовому порядку.
Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті