Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання т від 21.10.2010 № 2624-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності
Стаття 16. Умови проведення поліпшень наданого в концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

1. Нарахування амортизації на переданий у концесію об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення (основні фонди), у тому числі поліпшений або створений (збудований) концесіонером відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером.

2. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. У разі проведення таких поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а концесійний платіж - пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.

3. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

У разі поліпшення майна, отриманого в концесію, яке проведено за рахунок коштів концесіонера та за згодою концесієдавця, чи створення (будівництва) концесіонером майна на виконання умов концесійного договору концесієдавець зобов’язаний відшкодувати за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету концесіонеру витрати, здійснені у зв’язку із зазначеним поліпшенням, або вартість створеного (збудованого) майна в частині, що не була компенсована концесіонеру в результаті концесійної діяльності за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором. { Частину третю статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

4. На наданий у концесію об’єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, та майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право власності відповідної територіальної громади (громад).

У разі припинення концесійного договору концесієдавець не відшкодовує концесіонеру вартість створених (збудованих) об’єктів та поліпшення, проведеного концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань на майно, що належить концесієдавцю.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесієдавцем своїх обов’язків або з інших підстав, що не залежать від концесіонера, концесієдавець зобов’язаний відшкодувати за рахунок відповідного місцевого бюджету концесіонерові невідшкодовану протягом дії договору за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором, вартість створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об’єкта.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесіонером своїх обов’язків умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об’єкта визначаються договором. { Частина четверта статті 16 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }
  5. Якщо поліпшення наданого в концесію об’єкта відповідно до умов концесійного договору полягає у заміні обладнання у складі об’єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить відповідній територіальній громаді (громадам). { Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.20
Стаття 2 ...14 15 16 17 18

Перейти до статті