Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 8 ЗУ Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання т від 21.10.2010 № 2624-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності
Стаття 8. Умови договору оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення 

1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, крім визначених законами України "Про концесії" , є:

порядок та умови відновлення переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення та його повернення;

порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди, концесії;

обов'язок орендаря, концесіонера щодо страхування взятого в оренду чи концесію об'єкта тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

обов'язки орендаря, концесіонера щодо використання переданого в оренду, концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;

максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та/або теплової енергії на одиницю продукції (послуг);

порядок здійснення орендодавцем, концесієдавцем контролю за станом орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря, концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта;

умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії. { Частину першу статті 8 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

2. Крім визначених частиною першою цієї статті, істотними умовами договору концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, є:

обсяги інвестування концесіонером власних коштів в об'єкт концесії та обсяги робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та/або перелік майна, що повинно бути створене концесіонером;

перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і повинно перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого придбання і переходу. { Абзац третій частини другої статті 8 в редакції Закону N 640-VII від 10.10.2013 }


{ Абзац четвертий частини другої статті 8 виключено на підставі Закону N 640-VII від 10.10.2013 }

  строки виконання концесіонером інвестиційних зобов’язань, передбачених умовами договору; { Частину другу статті 8 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

порядок внесення змін та розірвання договору. { Частину другу статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }

3. У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду чи концесію, договором визначається гарантована більшість працівників, звільнених внаслідок ліквідації такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, концесіонером, та умови відбору таких працівників.

У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке має невиплачені грошові зобов’язання чи податковий борг, питання правонаступництва за зобов’язаннями вирішується за згодою сторін, а умови погашення зазначаються у договорі. { Частину третю статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 } { Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 640-VII від 10.10.2013 }
  4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди чи концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.


{ Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону N 640-VII від 10.10.2013 }<
Стаття 2 ...6 7 8 9 10 ...18

Перейти до статті