Укр Рус

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі
Стаття 3. Пільги на придбання акційСт. 3 ЗУ Про особливості приватизації агропромислового майна від 10.07.1996 № 290/96-ВРПраво на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю мають працівники підприємств, що приватизуються.

Працівники сільськогосподарських підприємств мають право на пільгове придбання акцій .

До працівників підприємств, що приватизуються, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, прирівнюються також особи, які вийшли з цих підприємств на пенсію, звільнені у зв'язку із скороченням штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства України повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені за станом здоров'я у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровиробників. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення приватизаційних майнових сертифікатів їх працівників. від 03.03.2005 )

Сільськогосподарські підприємства створюють довірчі товариства для здійснення представницької діяльності з цінними паперами відповідно до законодавства України.

Недержавні сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання мають право на придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються, сільськогосподарські товаровиробники і прирівняні до них особи не викупили цих акцій у межах установлених квот.

Якщо підприємства, що приватизуються, не мають договірних зв'язків із сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та іншими сільськогосподарськими підприємствами, визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників, які залучаються на пільгових умовах до участі в приватизації підприємств, та квоти для придбання ними акцій передбачаються в плані приватизації відповідного підприємства без урахування вимог частини четвертої цієї статті за пропозиціями цих підприємств та державних органів управління сільського господарства і продовольства залежно від зони діяльності підприємств. від 03.03.2005 )

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі від 10.07.1996 № 290/96-ВР