Укр Рус
< Закони України

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні від 12.07.2001 № 2658-III

Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні від 12.07.2001 № 2658-III ЗмістСтаття 1. Сфера дії Закону  Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав  Стаття 4. Професійна оціночна діяльність  Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності  Стаття 6. Оцінювач  Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна  Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна  Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна  Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна  Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна  Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)  Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)  Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів  Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача  Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва  Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів  Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності  Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності  Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності  Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності  Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності  Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності  Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність  Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів  Стаття 27. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів  Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів  Стаття 29. Права оцінювачів  Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності  Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності  Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності  Стаття 33. Вирішення спорів 

Інші нормативні акти

Про залізничний транспорт Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України Про оперативно-розшукову діяльність Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту Про відкритість використання публічних коштів