Укр Рус

Про пенсійне забезпечення
Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу роківСт. 53 ЗУ Про пенсійне забезпечення вiд 05.11.1991 № 1788-XII
Пенсії за вислугу років і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком.

{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 }

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку , одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років , крім пенсій працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

{ Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 }

Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років , одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія. { Частина третя статті 53 в редакції Закону N 1222-XIV від 17.11.99 }

{ Стаття 53 в редакції Закону N від 14.11.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 } { Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону згідно з Постановою ВР N від 14.11.95 } { Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону згідно із Законом N 1222-XIV від 17.11.99 }


Стаття 1 ...51 52 53 54 55 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про пенсійне забезпечення вiд 05.11.1991 № 1788-XII 

Рекомендовані сторінки

Про пенсійне забезпечення Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи Про пенсійне забезпечення Про пенсійне забезпечення Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років Про пенсійне забезпечення Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу роківДодати коментар до ст.53 ЗУ Про пенсійне забезпечення вiд 05.11.1991 № 1788-XII