Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання


Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III

Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії цього Закону Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 9. Інформування про якість питної води

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачання

Статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ IV
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання Стаття 16. Організація питного водопостачання Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного водопостачання Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання Стаття 26. Вимоги до фасованої питної води

Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного водопостачання Стаття 28. Нормування показників якості питної води Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 30. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду

Розділ VI
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ { Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( ) від 02.12.2010 }

Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання

Розділ VII
САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 34. Зони санітарної охорони Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони Стаття 37. Режим зони санітарної охорони Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони

Розділ VIII
МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ IX
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання

Розділ XI
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про мисливське господарство та полювання Про курорти Про електронну комерцію Про вибори Президента України Про Державну прикордонну службу України
Додати коментар до ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III