Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання


Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III

Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії цього Закону Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 4. Суб'єкти відносин у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 9. Інформування про якість питної води

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачання

Статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ IV
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання Стаття 16. Організація питного водопостачання Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного водопостачання Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання Стаття 26. Вимоги до фасованої питної води

Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 27. Стандарти у сфері питної води і питного водопостачання Стаття 28. Нормування показників якості питної води Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 30. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду

Розділ VI
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ { Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( ) від 02.12.2010 }

Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання

Розділ VII
САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 34. Зони санітарної охорони Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони Стаття 37. Режим зони санітарної охорони Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони

Розділ VIII
МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ IX
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води та питного водопостачання Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання

Розділ XI
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про заставу Про обіг векселів в Україні Про попереднє ув'язнення Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Про мисливське господарство та полювання
Додати коментар до ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III