Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання
Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачанняСт. 12 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IIIДо повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води та питного водопостачання належать:

розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання; { Абзац третій статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }

забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами; { Абзац восьмий статті 12 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III