Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання
Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачанняСт. 13 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IIIДо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання належать:

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;

надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;

прийняття рішень з проведення державної екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;

забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання; { Абзац сьомий статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення ; { Абзац восьмий статті 13 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

{ Абзац дев'ятий статті 13 виключено на підставі Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень;

встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III