Укр Рус

Про питну воду та питне водопостачання
Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачанняСт. 6 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IIIДержавна політика у сфері питної води та питного водопостачання будується на принципах:

державного управління і регулювання відносин у сфері питної води та питного водопостачання;

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

наближення вимог державних стандартів на питну воду, технологій виробництва питної води, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;

економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання;

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;

заборони відключення об'єктів питного водопостачання та водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III