Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 6 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про питну воду та питне водопостачання Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

Державна політика у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення будується на принципах: { Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

державного управління і регулювання відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац другий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та водовідведення, технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі; { Абзац сьомий статті 6 в редакції Закону N 2047-VIII  від 18.05.2017 }

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості оцінки впливу на довкілля і державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;

економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац чотирнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; { Абзац п'ятнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац шістнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення;

заборони відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення. { Абзац вісімнадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті