Укр Рус

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III

Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів Стаття 3. Кошти в Україні Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу Стаття 5. Суб'єкти переказу коштів Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам

Статтю 6 доповнено пунктом 6.4 згідно із Законом N 2677-VI від 04.11.2010

Статтю 6 доповнено пунктом 6.5 згідно із Законом N 2677-VI від 04.11.2010

Статтю 6 доповнено пунктом 6.6 згідно із Законом N 2677-VI від 04.11.2010

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам Стаття 8. Строки проведення переказу

Розділ II
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні Стаття 10. Внутрішньодержавні платіжні системи Стаття 11. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) Стаття 12. Міжнародні платіжні системи в Україні

Розділ III
ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ

Стаття 13. Порядок застосування платіжних інструментів Стаття 14. Спеціальні платіжні засоби Стаття 15. Платіжна картка Стаття 16. Документи на переказ Стаття 17. Порядок оформлення документів при проведенні переказу Стаття 18. Правовий статус електронного документа на переказ ( Назва статті 18 в редакції Закону N 2056-IV ( ) від 06.10.2004 ) Стаття 19. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів

Розділ IV
ІНІЦІЮВАННЯ ПЕРЕКАЗУ

Стаття 20. Право ініціювання переказу Стаття 21. Ініціювання переказу Стаття 22. Ініціювання переказу за допомогою розрахункових документів Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів Стаття 24. Ініціювання переказу за допомогою документа на переказ готівки Стаття 25. Ініціювання переказу за допомогою спеціального платіжного засобу Стаття 26. Ініціювання переказу при договірному списанні

Розділ V
ВИКОНАННЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО (ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО) ПЕРЕКАЗУ

Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу Стаття 28. Особливості виконання міжбанківського переказу, ініційованого за допомогою спеціального платіжного засобу

Розділ VI
ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕКАЗУ

Стаття 30. Загальний порядок завершення переказу Стаття 31. Порядок завершення переказу при неможливості виплати суми переказу

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

Стаття 32. Відповідальність банків при здійсненні переказу Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу Стаття 34. Відповідальність стягувачів при проведенні переказу Стаття 35. Відповідальність неналежних отримувачів при проведенні переказу Стаття 36. Відповідальність установ небанківських платіжних систем Стаття 37. Відповідальність еквайрів та емітентів

Розділ VIII
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕКАЗУ

Стаття 38. Вимоги щодо захисту інформації Стаття 39. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації Стаття 40. Порядок надання інформаційних послуг Стаття 40-1. Порядок проведення моніторингу

Розділ IX
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА ПРОВЕДЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ

Стаття 41. Здійснення контролю за діяльністю платіжних систем Стаття 42. Здійснення контролю за проведенням переказу Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави Про застосування реєстраторів розрахункових операцій Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації Про угоди про розподіл продукції