Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні Стаття 24. Ініціювання переказу готівки

{ Назва статті 24 в редакції Закону N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.1. Подання ініціатором до банку або іншої установи - учасника платіжної системи документа на переказ готівки і відповідної суми коштів у готівковій формі здійснюється протягом операційного часу.

24.2. Реквізити документів на переказ готівки та особливості їх оформлення встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України.
{ Пункт 24.2 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.3. При використанні документа на переказ готівки ініціювання переказу вважається завершеним з моменту прийняття до виконання банком або іншою установою - учасником платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі. Прийняття документа на переказ готівки до виконання засвідчується підписом уповноваженої особи банку або іншої установи - учасника платіжної системи чи відповідним чином оформленою квитанцією.

24.4. Банки зобов'язані відображати інформацію про кожну операцію з приймання готівки (у тому числі їх агентів) у системі автоматизації банків на внутрішньобанківському рахунку та/або внутрішній підсистемі системи автоматизації банку в той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).
{ Статтю 24 доповнено пунктом 24.4 згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.5. Учасники платіжних систем зобов'язані забезпечити відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між учасниками платіжної системи або учасників платіжної системи з отримувачами в системі обліку платіжної організації платіжної системи та у системі автоматизації банку, що обслуговує учасника платіжної системи/розрахункового банку платіжної системи у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).
{ Статтю 24 доповнено пунктом 24.5 згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.6. Банк, який залучає комерційного агента для приймання готівки для подальшого її переказу банком, визначає необхідність створення страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебійної роботи.
{ Статтю 24 доповнено пунктом 24.6 згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.7. Банки, агенти банків та учасники платіжних систем, які приймають готівку (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв) для подальшого її переказу, зобов'язані:

забезпечити розміщення в доступному для огляду клієнтів місці або на моніторі платіжного пристрою інформації щодо найменування та місцезнаходження банку, комерційного агента банку, платіжної організації/учасника платіжної системи та найменування платіжної системи, номера телефону довідкової служби, електронної адреси, режиму роботи платіжного пристрою, строків зарахування коштів отримувачам та розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції);

видати після здійснення операції (у тому числі за допомогою платіжного пристрою) касовий документ (квитанцію/чек тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов'язкові реквізити касового документа;

забезпечити створення архівів електронних документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри тощо) та контроль за їх цілісністю, захист цих документів (у тому числі криптографічний) під час їх зберігання та передавання від платіжних пристроїв до системи автоматизації банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України;

забезпечити надання щомісячно та на вимогу контролюючих органів інформації про суми коштів, що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування. { Пункт 24.7 статті 24 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 569-VIII від 01.07.2015 }
{ Статтю 24 доповнено пунктом 24.7 згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

24.8. Інкасація готівки, прийнятої для подальшого її переказу, здійснюється відповідно до законодавства України.
{ Статтю 24 доповнено пунктом 24.8 згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті