Укр Рус

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтамСт. 6 ЗУ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України , нерезидентам України .

На період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право до 30 листопада 2012 року відкривати поточні рахунки УЄФА. { Пункт 6.1 статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2584-VI від 05.10.2010 - зміна втрачає чинність 30 листопада 2012 року }

6.2. Особи, визначені в пункті 6.1 цієї статті, мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

{ Пункт 6.2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }

6.3. Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом - власником рахунка.

6.4. У разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві власником рахунка, який зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення.6.5. Державний виконавець вирішує питання щодо необхідності накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому рахунку, та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення інформує банк про прийняте рішення.6.6. Відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, якщо державний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеної у відмітці про отримання державним виконавцем повідомлення.


Стаття 1 ... 4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III 

Рекомендовані сторінки

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам Про платіжні системи та переказ коштів в Україні