Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про плату за землю від 03.07.1992 № 2535-XII


Втратив чинність

Про плату за землю Стаття 12. Від земельного податку звільняються:

1) заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники , регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

2) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету , спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва .

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" .

У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми земельного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України;

{ Пункт 3 частини першої статті 12 в редакції Закону N 1926-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 380-IV від 26.12.2002, N 665-IV від 03.04.2003, N 756-IV від 15.05.2003, N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004; в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2600-IV від 31.05.2005; в редакції Закону N 2960-IV від 06.10.2005 }

4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за умови спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту за напрямами і в порядку , визначеними Кабінетом Міністрів України;

до 1 січня 2016 року суб'єкти кінематографії , перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, - за земельні ділянки, що забезпечують виробництво національних фільмів; { Пункт 4 частини першої статті 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1909-VI від 18.02.2010 }

{ Додатково див. частину шосту статті 75 Закону N 1344-IV від 27.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV від 14.12.2004; додатково див. частину п'яту статті 68 Закону N 2285-IV від 23.12.2004; додатково див. частину третю статті 70 Закону N 2285-IV від 23.12.2004 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005; в редакції Законів N 398-V від 30.11.2006, N 1104-VI від 05.03.2009 }

5) зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю;

{ Пункт 5-1 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 6 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону }

{ Пункт 7 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 8 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 9 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 10 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 11 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 12 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 13 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону }

{ Пункт 14 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 15 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 16 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 17 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 18 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт 19 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону }

20) на період дії Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку; { Частину першу статті 12 доповнено пунктом 20 згідно із Законом N 2271-III від 08.02.2001 }

{ Пункт 21 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

22)*

{ Пункт 23 частини першої статті 12 виключено на підставі пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону }

{ Пункт 24 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

25) новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність; { Частину першу статті 12 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 973-IV від 19.06.2003 }

26) протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки , але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів - за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України. { Частину першу статті 12 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 1342-VI від 19.05.2009 }

27) до 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" , земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання , посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовано пункти заправки моторних літальних апаратів та контролю над польотами; { Частину першу статті 12 доповнено пунктом 27 згідно із Законом N 1814-VI від 20.01.2010 - норма змін застосовується починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування Закону N 1814-VI від 20.01.2010 }

Не справляється плата за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених статтею 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства; за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; за землі державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування; за земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; за землі кладовищ; за землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів України; за земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України , інвалідів I і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , громадян, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 756-IV від 15.05.2003, N 2505-IV від 25.03.2005 }

Для земельних ділянок під об'єктами енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, земельний податок сплачується у розмірі 30 відсотків ставки земельного податку для земель енергетики.{ Дію частини статті 12 зупинено на 2004 рік в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 }

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюджетів.

Якщо право на пільгу в платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.

Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями , переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 403-XIV від 15.01.99, N 515-XIV від 18.03.99, N 722-XIV від 03.06.99, N 971-XIV від 15.07.99, N 973-XIV від 15.07.99, N 1278-XIV від 03.12.99, N 1559-III від 16.03.2000, N 1715-III від 11.05.2000, N 1953-III від 14.09.2000, N 1991-III від 21.09.2000, N 2199-III від 21.12.2000, N 2323-III від 22.03.2001, N 3065-III від 07.02.2002, N 40-IV від 04.07.2002, N 380-IV від 26.12.2002, N 1344-IV від 27.11.2003, N 1911-IV від 29.06.2004, N 2285-IV від 23.12.2004 }
Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті