Укр Рус
< Про політичні партії в Україні

Про політичні партії в Україні
Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій Ст. 14 ЗУ Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-IIIДержава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.

Політичні партії є неприбутковими організаціями.

Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

{ Положення статті 15 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 від 12.06.2007 } Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
  Не допускається фінансування політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;

5) анонімними особами або під псевдонімом;

6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }
  Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України або стягуються в доход держави у судовому порядку.

Стаття 1 ...12 13 14 16 17 ...24 

Перейти до статті