Укр Рус

Про політичні партії в Україні
Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії Ст. 23 ЗУ Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-IIIПолітичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.

{ Положення статті 24 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2007 від 12

Стаття 1 ...21 22 23 24 

Перейти до статті