Укр Рус
< Про політичні партії в Україні

Про політичні партії в Україні
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження Ст. 6 ЗУ Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-IIIЧленом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах.

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Членами політичних партій не можуть бути:

1) судді;

2) прокурори; { Пункт 2 частини третьої статті 6 в редакції Закону N 1697-VII від 14.10.2014 }
  3) працівники органів внутрішніх справ;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці;

6) працівники органів доходів і зборів; { Частину третю статті 6 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2748-IV від 04.07.2013 }

7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. { Частину третю статті 6 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1254-VI від 14.04.2009 }

На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.

Громадянин України має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії. Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в політичній партії. { Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4624-VI від 22.03.2012 }
  Членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.

Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.

Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...24 

Перейти до статті