Укр Рус

Про попередження насильства в сім'ї
Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї Ст. 3 ЗУ Про попередження насильства в сім'ї від 15.11.2001 № 2789-III1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень покладається на:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань попередження насильства в сім'ї; { Підпункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
  1-1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім’ї; { Частину першу статті 3 доповнено підпунктом 1-1 згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
  2) відповідні підрозділи органів внутрішніх справ; { Пункт 2 частини першої статті 3 в редакції Закону N 599-VI від 25.09.2008 }

3) органи опіки і піклування;

4) спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та жертв такого насильства:

кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення (далі - кризові центри);

центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї. { Пункт 4 частини першої статті 3 в редакції Закону N 599-VI від 25.09.2008 }
  2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім'ї.

Стаття 1 2 3 4 5 ...17 

Перейти до статті