Укр Рус
< Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордонСт. 4 ЗУ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
громадянам України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представників до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку. Порядок оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсним паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначається Кабінетом Міністрів України. Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства; { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 199-IV ( 199-15 ) від 24.10.2002; в редакції Закону N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }
 
громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про отримання паспорта або через їх законних представників до закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть звернутися з клопотанням про отримання паспорта також до Міністерства закордонних справ України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон. { Абзац третій частини першої статті 4 в редакції Законів N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004, N 3140-VI ( 3140-17 ) від 15.03.2011 }
 
Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.
 
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю продовження на такий же термін.
 
Продовження терміну дії паспорта провадиться у порядку, встановленому для оформлення його видачі.
 
{ Абзац сьомий частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004 }
 
 
2. Оформлення проїзного документа дитини провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. У клопотанні зазначаються відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон (лише для дітей віком від 14 до 18 років).
 
За відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.
 
Проїзний документ дитини видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. { Абзац третій частини другої статті 4 в редакції Закону N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }
 
Проїзний документ на дитину оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18-річного віку.
 
Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.
 
За видачу проїзного документа дитини державне мито не справляється. ( Абзац шостий частини другої статті 4 в редакції Закону N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004 )
 
3. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.
 
За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито і консульський збір не справляються.
 
4. Оформлення посвідчення особи моряка здійснюється у встановленому законодавством порядку.
 
За видачу посвідчення особи моряка державне мито не справляється.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...13 

Перейти до статті