Укр Рус
< Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 6. Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордонСт. 6 ЗУ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо:

 

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

 

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

 

3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

{ Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

{ Пункт 4 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

 

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань; { Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

 

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

 

{ Пункт 7 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 671-VII ( 671-18 ) від 05.11.2013 }

 

8) щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі;

 

9) він перебуває під адміністративним наглядом міліції - до припинення нагляду.

{ Пункт 9 частини першої статті 6 в редакції Закону N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }

 

Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті.

 

Громадянин України, який має паспорт, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті право його виїзду за кордон, зобов'язаний здати свій паспорт на зберігання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання у місячний термін після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт, що зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, повертається у 10-денний термін з моменту звернення громадянина або його законного представника.

{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

 

Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цієї статті, або в разі використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та консульською службою України.

{ Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

 

У разі повернення громадянину України тимчасово затриманого (вилученого) паспорта у межах терміну його дії державне мито не справляється.


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...13 

Перейти до статті