Укр Рус
< Про позашкільну освіту

Про позашкільну освіту
Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу Ст. 16 ЗУ Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим із засновником (власником), реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними навчальними закладами з урахуванням типових навчальних планів.

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Національної академії педагогічних наук України. { Абзац четвертий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.20

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...30 

Перейти до статті