Укр Рус
< Про правила етичної поведінки

Про правила етичної поведінки
Стаття 3. Правове регулювання відносин щодо етичної поведінкиСт. 3 ЗУ Про правила етичної поведінки від 17.05.2012 № 4722-VI1. Правове регулювання відносин щодо етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється на підставі Конституції України, міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", цього Закону та інших нормативно-правових актів, виданих на їх основі.

Стаття 1 2 3 4 5 ...18 

Перейти до статті