Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката від 27.02.1991 № 791а-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 12. Види діяльності, заборонені у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення 

Землі зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення відмежовуються  від суміжних територій і переводяться до категорії радіаційно небезпечних земель. Господарський обіг таких земель може здійснюватися лише з урахуванням особливостей режиму їх використання, визначених цим Законом.
{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N 1472-VIII від 14.07.2016 }

У зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення забороняється:

- постійне проживання населення;

- здійснення діяльності з метою одержання товарної продукції без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення; { Абзац третій частини другої статті 12 в редакції Закону N 2530-12 від 01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

- перебування осіб, які не мають на це спеціального дозволу, а також залучення до роботи осіб без їх згоди; { Абзац четвертий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 182/97-ВР від 04.04.97 }

- вивезення за межі зон без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, землі, глини, піску, торфу, деревини, а також заготівля і вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей; { Абзац п'ятий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1991-12 від 17.12.91, N 5459-VI від 16.10.2012 }

- винесення або вивезення із зон будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, хатніх речей, іншого рухомого майна без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення і дозиметричного контролю; { Абзац шостий частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI від 16.10.2012, N 1472-VIII від 14.07.2016 }

- ведення сільськогосподарської, лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення, (у тому числі будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення); { Абзац сьомий частини другої статті 12 в редакції Закону N 2530-12 від 01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1566-VI від 25.06.2009, N 5459-VI від 16.10.2012 }

- випасання худоби, порушення середовища перебування диких тварин, спортивне та промислове полювання і рибальство;

- перегін тварин, сплав лісу. В'їзд на територію зони і виїзд з неї здійснюється тільки за спеціальними перепустками з обов'язковим дозиметричним контролем людей та транспортних засобів. Транзитний проїзд усіх видів транспорту здійснюється за спеціальними перепустками, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення; { Абзац дев'ятий частини другої статті 12 в редакції Закону N 157/95-ВР від 28.04.95 }

- будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує режим радіаційної безпеки;

- перебування осіб, які мають медичні протипоказання для роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінювання або щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки вони є професійно хворими. { Частину другу статті 12 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 157/95-ВР від 28.04.95 }

Порядок застосування положень цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1991-12 від 17.12.91 }

Види діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, утворених у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, визначені в положеннях про такі території та об’єкти природно-заповідного фонду, здійснюються з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
{ Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1472-VIII від 14.07.2016 }

Стаття 1 ...10 11 12 12‑1 13 ...22

Перейти до статті