Укр Рус
< Про пресу

Про пресу
Стаття 12. Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціїСт. 12 ЗУ Про пресу 16.11.1992 № 2782-XIIУ заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані:

1) засновник видання;

1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником , власником друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї , спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

{ Частину першу статті 12 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 409-VII від 04.07.2013 }

2) вид видання;

3) назва видання;

4) мова видання;

5) сфера розповсюдження та категорії читачів;

6) програмні цілі або тематична спрямованість;

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його банківські реквізити;

9) місцезнаходження редакції.

Реєструючий орган має право зажадати від засновника подання документів, якими підтверджується його цивільна правоздатність та цивільна дієздатність .

{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI від 20.11.2012 }

При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від засновника подання інших відомостей і документів.

Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника , місцезнаходження редакції засновник друкованого засобу масової інформації зобов'язаний відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін.


Стаття Прикінцеві положення ...10 11 12 13 14 ...43 

Перейти до статті