Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 3 ЗУ Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів

1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та подає до Кабінету Міністрів України.

Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про державні цільові програми" . Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науководослідних інститутів.

2. Подані центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються Кабінетом Міністрів України і подаються до Верховної Ради України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.

3. Порядок підготовки пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті