Укр Рус

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямівСт. 3 ЗУ Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та подає до Кабінету Міністрів України.

Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про державні цільові програми" . Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науководослідних інститутів.

2. Подані центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються Кабінетом Міністрів України і подаються до Верховної Ради України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.

3. Порядок підготовки пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI Додати коментар до ст.3 ЗУ Про пріоритетні напрями інвестиційної діяльності в Україні від 08.09.2011 № 3715-VI