Укр Рус
< Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві
Стаття 7. ( Дію статті 7 зупинено в частині звільнення від оподаткування прибутку згідно з Декретом N 12-92 від 26.12.92 ) Економічне стимулювання трудових колективів підприємств і організацій, які виконують роботи для агропромислового комплексу Ст. 7 ЗУ Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарст від 17.10.1990 № 400-XIIНепрофільні промислові підприємства, що виконують державне замовлення на проектування та виготовлення машин, обладнання і запасних частин для агропромислового комплексу, включаючи об'єкти соціально-культурного призначення, забезпечуються матеріалами централізовано. Одержані за рахунок цього доходи не оподатковуються.

Доходи будівельних, монтажних, проектних та інших підприємств і організацій, одержані в результаті спорудження в сільській місцевості житла, об'єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, освіти, зв'язку, шляхів, енергетичних, газових і водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних комплексів машинно-тракторного парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального становища села, не оподатковуються.

Не оподатковується частина доходу підприємств, організацій, що витрачається на розвиток та утримання соціальної сфери села, об'єктів торгівлі і побутового обслуговування, фізичної культури і спорту в сільській місцевості.

РОЗДІЛ III

СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ СЕЛЯН
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...25 

Перейти до статті