Укр Рус
< Закони України

Про природні монополії


Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III

Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство України про природні монополії

Р о з д і л II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 6. Суміжні ринки Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках Стаття 8. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій

Р о з д і л III
НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій Стаття 11-1. Вимоги до Голови, членів комісій Стаття 12. Завдання комісій Стаття 13. Функції комісій Стаття 14. Повноваження комісій Стаття 15. Рішення комісій Стаття 15-1. Відкритість діяльності комісій Стаття 16. Фінансування діяльності комісій Стаття 16-1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій

Р о з д і л IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій Стаття 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків Стаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Митний тариф України Про Національне антикорупційне бюро України Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Про третейські суди Про відкритість використання публічних коштів