Укр Рус

Про природні монополії


Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III

Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство України про природні монополії

Р о з д і л II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 6. Суміжні ринки

Статтю 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010

Статтю 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 2467-VI від 08.07.2010

Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках

Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 8. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій Стаття 9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом N 1072-VI від 05.03.2009

Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій

Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2289-VI від 01.06.2010

Р о з д і л III
НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій регулювання природних монополій Стаття 11-1. Вимоги до Голови, членів комісій Стаття 12. Завдання комісій Стаття 13. Функції комісій Стаття 14. Повноваження комісій Стаття 15. Рішення комісій Стаття 15-1. Відкритість діяльності комісій Стаття 16. Фінансування діяльності комісій Стаття 16-1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності комісій

Р о з д і л IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій Стаття 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків Стаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про бібліотеки і бібліотечну справу Про центральні органи виконавчої влади Про приватизацію державного майна Про правовий режим воєнного стану Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Додати коментар до ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III