Укр Рус

Про природні монополії
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва , а товари , що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами , у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари , ніж попит на інші товари ;

споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, - фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється суб'єктами природних монополій;

суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності , який виробляє товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії;

суміжний ринок - товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій.

2. Терміни "суб'єкт господарювання", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару ", "товар" вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про захист економічної конкуренції" . від 20.11.2003 )

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III