Укр Рус

Про природні монополії
Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополійСт. 10 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:

дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;

вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;

забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та споживачами;

надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи та інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені відповідними органами;

забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у користуванні;

надавати на вимогу органів місцевого самоврядування інформацію про наявні потужності із забезпечення об'єктів будівництва та інженерні мережі ; { Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва у порядку та строки, встановлені законодавством; { Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

приймати на баланс мережі , побудовані за рахунок або силами споживачів на вимогу постачальників природного і нафтового газу та електроенергії згідно з технічними умовами; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 800-VI від 25.12.2008 }

компенсувати витрати споживачів на будівництво мереж , у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 800-VI від 25.12.2008 }

2. Суб'єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель" .

Стаття 1 ...8 9 10 11 11-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III