Укр Рус

Про природні монополії
Стаття 3. Законодавство України про природні монополіїСт. 3 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III1. Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України , Кодексу торговельного мореплавства України , законів України "Про захист економічної конкуренції" , "Про транспорт" , "Про трубопровідний транспорт" , "Про залізничний транспорт" , "Про електроенергетику" , "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" , інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.

{ Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно з Законами N 1294-IV від 20.11.2003, N 2599-IV від 31.05.2005, N 3610-VI від 07.07.2011 }

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III 

Рекомендовані сторінки

Про природні монополії Про природні монополії Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій