Укр Рус

Про природні монополії
Стаття 9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополійСт. 9 ЗУ Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III{ Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

1. Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів: { Абзац перший частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

гласності та відкритості процедур регулювання;

адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;

самоокупності суб'єктів природних монополій;

стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;

забезпечення захисту прав споживачів.

2. При регулюванні цін на товари суб'єктів природних монополій враховуються:

витрати, які згідно з Податковим кодексом України відносяться на витрати виробництва та обігу ; { Абзац другий частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1072-VI від 05.03.2009, N 2856-VI від 23.12.2010 }

податки і збори до бюджетів та до державних цільових фондів;

вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;

очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами ;

віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;

відповідність якості товарів, що виробляються , потребам споживачів;

державні дотації та інші форми державної підтримки.

3. При регулюванні цін на товари суб'єктів природних монополій не враховуються:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати з утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо такого регулювання враховують інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами, про результати оприлюднення та відкритих слухань щодо зміни цін на товари суб'єктів природних монополій. Порядок оприлюднення інформації та відкритих слухань щодо зміни цін на товари суб'єктів природних монополій визначається тими органами, на які відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" покладається затвердження або регулювання цін .

{ Частина статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2339-IV від 13.01.2005, N 3610-VI від 07.07.2011 }

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про природні монополії від 20.04.2000 № 1682-III