Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 15. Способи приватизаціїСт. 15 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII
1. Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

{ Абзац другий частини першої статті 15 виключено на підставі Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом;

{ Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }

продажу акцій , що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців;

продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства при поданні покупцем документів, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону;

викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації.

Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом.

2. Створення колективних підприємств, господарських товариств, крім відкритих акціонерних товариств, у процесі приватизації майна державних підприємств не допускається.

3. Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом:

продажу на аукціоні, за конкурсом;

викупу.

Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств " та Державною програмою приватизації.

За рішенням органів приватизації законсервовані об'єкти та об'єкти незавершеного будівництва можуть передаватися на умовах відповідного договору особам, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, для завершення будівництва або вноситися до статутного капіталу господарського товариства як державна частка з наступною її приватизацією в порядку, встановленому законодавством України.

4. Приватизація майна невеликих державних підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств ".

5. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації.


Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII