Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 18. Продаж акцій та часток (паїв), що належать державі в майні господарських товариствСт. 18 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII
1. При перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство в процесі приватизації його засновником виступає державний орган приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених законодавством.

До засновників такого акціонерного товариства не застосовуються обмеження, передбачені частиною першою статті 30 Закону України "Про господарські товариства" .

2. Засновник акціонерного товариства встановлює відповідно до плану приватизації способи, обсяг і строки продажу акцій. { Абзац перший частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }

При перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства відповідно до цього Закону можуть випускатися тільки прості іменні акції.

3. Працівники підприємства, майно якого приватизується, мають право об'єднатись відповідно до статті 8 цього Закону для викупу контрольного пакета акцій.

4. Продаж акцій засновником акціонерного товариства провадиться на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Створене відповідно до цієї статті акціонерне товариство є правонаступником підприємства, що приватизується.

6. Продаж акцій , що належать державі у майні підприємств із змішаною формою власності, провадиться з урахуванням законодавства та установчих документів цих підприємств.

Якщо продаж здійснюється не на конкурентних засадах, то вартість цих акцій визначається шляхом проведення незалежної оцінки. { Абзац другий частини шостої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2801-IV від 06.09.2005 }

7. За рішенням державного органу приватизації до початку продажу акцій відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації та корпоратизації, а в інших випадках - за рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до статутного капіталу цього товариства може додатково вноситися майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного капіталу та датою державної реєстрації відкритого акціонерного товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацію.

Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Додаткова емісія акцій на вартість майна, додатково внесеного до статутного капіталу товариства, здійснюється відкритими акціонерними товариствами, створеними у процесі приватизації та корпоратизації, у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Абзац третій частини сьомої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними органами приватизації конкурентними способами.
 


Стаття 1 ...16 17 18 18-1 19 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII