Укр Рус
< Про приватизацію державного майна

Про приватизацію державного майна
Стаття 3. Законодавство України про приватизаціюСт. 3 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII
1. Законодавство України про приватизацію складається з цього Закону, інших законів України з питань приватизації.

Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури визначаються Законом України "Про морські порти України";

2. Дія цього Закону не поширюється на:

приватизацію об'єктів державного житлового фонду, у тому числі гуртожитків, а також об'єктів соціально-культурного призначення, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі об'єктів сфери охорони здоров'я, за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються, крім закладів охорони здоров’я, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"http://kodeksy.com.ua/pro_osoblivosti_utvorennya_publichnogo_aktsionernogo_tovaristva_zaliznichnogo_transportu_zagalnogo_koristuvannya.htm.

{Абзац третій частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 4336-VI від 13.01.2012}

внесення майна залізничного транспорту загального користування до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, що утворюється відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

3. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням положень установчих документів таких товариств (організацій).

4. Відчуження майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.


Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті