Укр Рус

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Стаття 14. Статути профспілокСт. 14 ЗУ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIVПрофспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Статути профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Статут профспілки повинен містити:

1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву , місцезнаходження її виборних органів ; від 13.12.2001 )

2) мету та завдання профспілки;

3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;

4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;

5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;

6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу; від 13.12.2001 )

7) умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;

8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки; від 13.12.2001 )

9) джерела надходження коштів профспілки та напрями їх використання;

10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;

11) порядок внесення змін до статуту профспілки;

12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.

У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.

У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про організації профспілки. від 13.12.2001 )

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті