Укр Рус

Про професійних творчих працівників та творчі спілки
Стаття 20. Координаційна та фахові ради творчих спілокСт. 20 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВРДля координації діяльності та захисту інтересів творчих спілок може створюватися Координаційна рада.

Координаційна рада формується з представників тих творчих спілок, що виявили бажання стати її членами. До Координаційної ради за посадою входять голови правлінь творчих спілок. Інші члени ради обираються відповідно до положення про неї, що затверджується пленумом творчих спілок.

Засідання Координаційної ради творчих спілок проводиться не рідше одного разу на півріччя та на вимогу не менш як третини членів ради.

Координаційна рада творчих спілок:

координує діяльність творчих спілок;

представляє в державних органах спільні інтереси творчих спілок;

визначає спільні заходи і завдання творчих спілок;

сприяє вивченню та поширенню позитивного досвіду роботи творчих спілок.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

Творчі спілки можуть створювати регіональні фахові ради творчих спілок, повноваження та основні напрями діяльності яких визначаються їх положеннями, затвердженими пленумом творчих спілок.

Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВР Додати коментар до ст.20 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВР