Укр Рус

Про професійних творчих працівників та творчі спілки
Стаття 21. Джерела формування майна та коштів творчих спілокСт. 21 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВРДжерелами формування майна і коштів творчих спілок є:

внески членів творчих спілок;

винагороди за управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" ; від 03.02.2004 )

фінансування з Державного бюджету України;

майно колишніх загальносоюзних творчих спілок Союзу РСР, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні засоби, які за станом на 24 серпня 1991 року згідно з правоустановчими документами перебували у віданні творчих спілок колишнього Союзу РСР або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур;

доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств творчих спілок, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки;

спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням; від 03.02.2004 )

добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті